با سلام. با گرم شدن هوا . به مدل مانتو های خوب و خنک نیاز هست . در اینجا برای تولیدی های لباس چند مدل جذاب  قرار داده شده ...

 

مدل مانتو تابستانه

 

مدل مانتو تابستانه

....

...

..

.


مدل مانتو تابستانه

 

مدل مانتو تابستانه

 

مدل مانتو تابستانه

 

مدل مانتو تابستانه

 

مدل مانتو تابستانه

 

مدل مانتو تابستانه

 

مدل مانتو تابستانه