Pagerank به معنای رتبه صفحه است و در اصل امتیازی است که گوگل برای هر صفحه وب قائل می شود. به طور خلاصه می توان گفت پیج رنک (Page Rank یا PR یا Google Page Rank) پارامتری است که توسط آن اهمیت یک صفحه اینترنتی تعیین می شود. هرچه این عدد (بین صفر تا 10) بیشتر باشد نشان دهنده اهمیت بیشتر آن صفحه است. برای دیدن رتبه یک سایت و یا هر صفحه از سایت یا وبلاگ می توانید از ابزار ارائه شده استفاده کنید .

 

حالا هر کدام از طرح حایی را که دوست دارید کدش رو کپی کنید

به جای آدرس بلاگ شما در کد آدرس خود را با http:// وارد کنید.


<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/page-rank/?url=آدرس سایت یا بلاگ شما&mod=1"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://hamechiha.roomfa.com">&#1662;&#1740;&#1580; &#1585;&#1606;&#1705;</a></h2></div>
 

 

http://1abzar.ir/abzar/tools/page-rank/7/2.png


<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/page-rank/?url=آدرس سایت یا بلاگ شما&mod=7"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://hamechiha.roomfa.com">&#1662;&#1740;&#1580; &#1585;&#1606;&#1705;</a></h2></div>
 

طرح های بیشتر در ادامه مطلب ...<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/page-rank/?url=آدرس بلاگ یا سایت شما&mod=10"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://hamechiha.roomfa.com">&#1662;&#1740;&#1580; &#1585;&#1606;&#1705;</a></h2></div>
 

 

 

 


<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/page-rank/?url=آدرس بلاگ یا سایت شما&mod=21"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://hamechiha.roomfa.com">&#1662;&#1740;&#1580; &#1585;&#1606;&#1705;</a></h2></div>
 

 

 


<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/page-rank/?url=آدرس بلاگ یا سایت شما&mod=5"></script><div style="display:none"><h2><a href="http://hamechiha.roomfa.com">&#1662;&#1740;&#1580; &#1585;&#1606;&#1705;</a></h2></div>