پیامک های عاشقانه و دل انگیز اردیبهشت 93
 

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ ای
یا ببافم … یا بشکافم …
اول و آخر که باید به پای تو بیافتم . . .

.

.

بالاترین آرزویم برایت :
حاجت دلت با حکمت خدایت یکی باشد . . .
.
.

دلتنگ روزهایی هستم
که معنای خداحافظ ، تا فردا بود . . .

.

.

خوش خط و خال من
ببخشید که هنوز
پونه مانده ام . . .

 


.

.

” تو ”
در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی
در کنار ” تو ” بودن
چه حالی دارد . . .
.
.

تو را خودم چشم زدم
بس که نوشتمت میان شعرهایم
بی‌آنکه
اسپند بچرخانم
میان واژه‌ها . . .

.

.

آغشته به تو میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران می شوم . . .

.
.

در انتظار شروعی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها !
شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو” !

.

.

میگن : زندگیت را پایِ یه “نفر” نگذار
کاش میدانستی که یک نفر نیستی !
تو یک “دنیایی”
.
.

.

دلم “قُرص” است
وقتی ..
مُسَکِنم تویی !
.

.
.

سرمایه ام تویی !
از تمامِ دنیا فقط …
بی اندازه دوستت “دارَم”
.

.
.

دلم شادی می خواهد
وسعتش زیاد نیست
به اندازه کف دستانت
دستانم را بگیر . . .

.

.

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت …
عجیب ، آرامم می‌کند !

.

.

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل
عشق یعنی سایه در یک خیال
آرزوی سرکش و گاهی محال

.
.

گهگاهی دلم را میشکنی
وقتی به جای “تو”
بهم میگویی : “شما”

.
.
.

تکثیر “تو” در هر ثانیه ای از زندگی ام یعنی
قشنگترین تکراری که هیچوقت تکراری نمی شود !
.
.

دوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست!

.
.

چه اعجازیست
بهار لب هایت
با هر بوسه که میکاری
گونه هایم گل می دهد . . .

.

.

گاهی دو حس از جنسِ هم
چه تلخ رَد میشوند از یکدیگر !
“کار” از کار می گذرد و ..
تو از “من”

.
.

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده
حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده باشد . . .