او در سن هجده سالگی به عنوان مجری برنامه «صبحانه بزرگ» برای شبکه چهار انگلیس کار کرد.

کلی درسال ۲۰۰۵ در نظر خواهی مجله FHM به عنوان س ک س ی‌ ترین زن جهان انتخاب شد.

در سال ۲۰۱۰، در یک نظرخواهی که از ۲۰۰۰ نفر توسط «Fitness First» انجام شد

بروک با ۳۲ درصد آراء مردم به عنوان دارنده بهترین بدن در میان افراد مشهور انتخاب شد.

او دارای سینه سی و دو اینچی و بدن سایز ۸ می‌باشد.

 

عکس های بیشتر از او در ادامه مطلب ...