سلام دوستان. این خانوم زیباترین خانوم هندوستان انتخاب شده .

می خواستم نظرتون رو دربارش بگید 

به نظر من که قشنگه . شخص خوبی رو انتخاب کردن...

 

 

و نظرتون دربارش؟