مجموعه بهترین اس ام اس های جذاب و عاشقانه جدید ویژه برای معشوق

چــقدر دزدیــدنِ نگــاه ِ تــو
از چشــمان ِ تــو
لــذت بخــشه!
گــویــی تیــله ای
از چشــمم بــه دلــم مــی افتــد!
بـــانـــو!
بــا مــردی کــه تیــله هــای
بسیــار دارد،
مــی آیــی؟

نقش چشمان خمارت ، چه کشیدن دارد / سایه ساران زلفت ، چه لمیدن دارد / آن قدر خوب و ملیحی که به یک ذره نگاه / حس مستی لبت طعم چشیدن دارد .

فقـطـ بـیـآ
مےخـوآهـم تـآ سحـر بـه چشـمـآن زیبــــایتـ خیـره بـمــآنـم
هـمیـن کـآفـی استـ
بـرآے آرامـش قلبـــ بــی قـرآرم
تـو فقـط بـیــآ . . .
اس ام اس های جذاب و عاشقانه جدید
اس ام اس های جذاب و عاشقانه جدید
 
مــــرد نــیـــسـتــم امــا ... 
حـــرفــم یـــکی اسـتــــ ! 
" ت

فــقط لطفــا" قلبم را ندزدیـــد
من عاشق نمیشوم 
حتی بهـ قیمت پوسیدن ! 
این بار می خوام چشامو به آسمون بدم و از خورشید سرخ نیمه جون بخوام اگه پیشت اومد، به نیابت از  عاشقت بر خاک رهت بوسه بزنه
 
اس ام اس های جذاب و عاشقانه جدید
عشق بازی کار فرهاد است و بس / دل به شیرین داد و دیگر هیچکس / مهر امروزی فریبی بیش نیست / مانده ام حیران که اصل عشق چیست ؟
  عطــرهای گــرون قیمت رو ول کن و آدم باید بوی اعتماد بده .
 
من یاد خوش دوست به دنیا ندهم ، لبخند خوشش به حور رعنا ندهم ، گر یاد کند مرا هرازگاهی چند ، گرد رخ وی به چشم بینا ندهم.
شکسته این جماعت بال ما را ، پریشان کرده ماه و سال ما را / تو هم ای بی وفا از ما بریدی ، نمی پرسی دگر احوال مارا
 
من یاد خوش دوست به دنیا ندهم ، لبخند خوشش به حور رعنا ندهم ، گر یاد کند مرا هرازگاهی چند ، گرد رخ وی به چشم بینا ندهم.
تمام خنده هایم را نذر کرده ام
تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا
عطر دست هایت ،
دلتنگی من را به باد می سپارد . . . .
کاش...
کاش آدم ها بدون تجربه میفهمیدند
دلبستن به کلاغی که دل داره...
بهتراز دل باختن به طاوسی است که فقط ظاهر داره
شاد باش,
نه یک روز بلکه هزاران سال و
بگذار آواز شاد بودنت 
چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند
آنان که بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند....
عمریست دلم چون صید در بند شده / ای دوست مگر قیمت دل چند شده ؟ / سنگین شده سایه ات ، کجایی / نکند ، یارانه ی عشق هم هدفمند شده ؟
نقش چشمان خمارت ، چه کشیدن دارد / سایه ساران دو زلفت ، چه لمیدن دارد / آن قدر خوب و ملیحی که به یک جرعه نگاه / حس مستی لبت طعم چشیدن دارد .
من دیوانه ی آن لحظه ای هستم که تو دلتنگم شوی
و محکم در آغوشم بگیــری
و شیطنت وار ببوسیم
و من نگذارم !
عشق من ، بوسه با لجبازی ، بیشتر می چسبد !
تی رفت گفت: شاید برگردم
رفتنش ناراحتم نمیکند
شایدش دردناک است!
بسیار تماشایی و آراسته ای 
 
از رونق ماه آسمان کاسته ای
 
انگار نه انگار که ما را دیدی 
 
 از روی کدام دنده بر خاسته ای ؟