ﻫﻤــــﻮﻥ ‫‏ﭼﻨﺪ‬ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ

ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ

ﻭ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ

ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﺩﻧﯿﺎﻡ

ﺑﺎﻭﺭﮐﻦ . . .

بزرگترین روانشناسان دنیایند ، دو چشمت

این قدر که امیدوارم می کنند ، به زندگی . . .

لبانت قند مصری ، گونه هایت سیب لبنان را

روایت می کند چشمانت آهوی خراسان را

من از هر جای دنیا هرکه هستم عاشقت هستم

به مهرت بسته ام دل را ، به دستت داده ام جان را

به من شلیک کن

حتی اگر به هدف هم نزنی

برایت خواهم مرد . . .


یه لیوان از تو اون کابینته بردار

+ خب.

- پرتش کن زمین.

+ خب.

- شکست؟

+ آره.

- حالا ازش عذرخواهی کن.

+ ببخشید لیوان. منظوری نداشتم.

- دوباره درست شد؟

+ نه…

- متوجه شدی !؟

گوش تلفن کر

“دوستت دارم ” را امشب

در گوش خودت

خواهم گفت !

من آنقدر دیوانه‌ام

که وقتی دورم میزنی

باز نگران تواَم سرت گیج نرود!

چیست از این خوبتر در همه آفاق کار

دوست به نزدیک دوست ، یار به نزدیک یار

تـو که نیستی

من به عکس هایت می نگرم

این همان تنفسِ مصنـوعی است

و چه انتظار بزرگی است

اینکه بدانی پشت هر “دوستت دارم”

چقد دوستت دارم…!

بند ناف روحـم از تـــو بـــریـــدنـــے نـیـسـت

ایـن هـمـه تلـا ش مـکـن!

مـن ایـن نـارسـے را

دوسـت دارم…

بـه هـر قـیـمـتـــے !!!