قلب پسرا مث پارکینگی است که هیچ وقت تابلوی ظرفیت تکمیل بر در آن دیده نمیشود

  ،

اما قلب دخترها مانند فرودگاهی است که مدت ماندن یک هواپیما در آن بستگی به فرود هواپیمای بعدی دارد

قبول دارین عایا؟

 

 

ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ۵ ﺳﺎﻟﮕﯽ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺟﻮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ xXx:
ﻣﺎﻣﺎﻥ : ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ

ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ۱۶ ﺳﺎﻟﮕﯽ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺟﻮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ |:

ﻣﺎﻣﺎﻥ : ﺑﺮﻭ ﭘﯽ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ!
ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ۲۵ ﺳﺎﻟﮕﯽ : ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺟﻮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ((:

ﻣﺎﻣﺎﻥ : ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ ﮐﯽ ﻫﺴﺖ ! ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ! ﮐﺠﺎ ﺩﯾﺪﯾﺶ؟

قربون همه مادرا که فقط کافیه تو چشات نگاه کنه بفهمه چته

به افتخارشون ♥

 

 

گاز معده چیست؟
.

.

.

.

.

از نظر دخترا : یکی از مشکلات هضم غذا...

 

از نظر پسرا : منبع بی پایان سرگرمی ، اظهار وجود و همبستگی با مردان دیگر!!!

...

..

.

 

بیشتر بخوانید . . .

رفیقم رفته دسشویی -یهو داد زد “واااااایییی”

گفتم چی شد؟


 گفت :”مسواکم افتاد تو اون سوراخه!

بهش گفتم خونسرد باش بابافک کردم چی شده!

دیدم خیلی خونسرد اومد مسواکشو شست گذاشت دهنش!
نمیدونستم اینقد حرفام تاثیر گذار میتونه باشه  !

 

 

 

ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺘﯽ
ﺍﻭﻥ ﭘﺴـﺮﯼ ﮐـﻪ ﻭﻗﺘـﯽ ﻧﺼـﻔﻪ ﺷـﺐ ﺗـﻮﮐﻮﭼـﻪ ﺗـﺎﺭﯾﮏ، ﺩﯾـﺪ ﯾـﻪ
ﺩﺧـﺘﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺑـﺮﻭﺵ ﻣﯿـﺎﺩ، ﻣﺮﺩﻭﻧﮕـﯿﺶ ﺭﻭ ﯾـﺎﺩﺵ ﻧﺮﻓـﺖ ﻭ
ﺳـﺮﺷﻮ ﺑﺎﻻﮔـﺮﻓﺖ ﻭﭼـﻨﺎﻥ ﮔﻔـﺖ : ﭘﺨﺨﺨﺨﺨﺦ ! ﮐﻪ ﺩﺧـﺘﺮﻩ ﺍﺯﺗﺮﺱ ﺳـﻪ
ﮐﯿـﻠﻮ ﺭﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩﺵ ﺑﻌـﺪﺵ ﺩﺭﺟـﺎ ﺳـﮑﺘﻪ ﮐـﺮﺩ !
ﻭﺍﻻ ﺑﺨـﺪﺍ ﺍﺻـﻦ ﭼـﻪ ﻣـﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﯾـﻪ ﺩﺧـﺘﺮ ﺗﺎﻧﺼـﻔﻪ ﺷـﺐ ﺗﻮﮐـﻮﭼـﻪﻫﺎ
ﭘﺮﺳـﻪ ﺑﺰﻧـﻪ؟؟؟؟؟

 

 

 

داداشم رفته بود دستشویی که یهو برقا رفتن و داداشم شروع کرد به جیغ زدن و داد و بیداد کردن، بدو بدو رفتیم پیشش دیدم از ترس قرمز شده و میلرزه، میگم چی شده؟ میگه تو دستشویی داشتم زوووور میزدم یهو که برقا رفت ترسیدم فکر کردم از بس زور زدم چشمام درومده

 

 

 

ﺩﺧﺘﺮ: ﻫﺎ ﻫﺎ ﻫﺎﺍﺍ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﻣﻮ ﺍﺯ
ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ
ﺩﻭﺳﺘﺶ: ﺧﺐ ﺍﯾﻦ ﮐﺠﺎﺵ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ؟؟؟؟ !!
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺧﺘﺮ: ﺁﺧﻪ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﺲ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺱ
ﺍﻡ ﺍﺱ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻪ (:

بیشتر بخوانید . . .
تفاوت بین زمین خوردن پسر ها و دخترها (طنز)
پسر در حال دویدن…

زااااارت (صدای زمین خوردن)

رفیق پسر: اوه اوه شاسکول چت شد؟ خاک بر سرت آبرومونو بردی الاغ، پاشو گمشو! (شپلخخخخخ "صدای پس گردنی")

یک رهگذر: چیزی مصرف کردی؟یکم کمتر میزدی خب!!

یک خانوم جوان رهگذر: ایییییش پسر دست و پا چلفتیِ خنگ!

.

.

.

.

.

دختر در حال راه رفتن…

دوفففففففسک (زمین خوردن به دلیل نقص فنی در قسمت پاشنه کفش)

رفیق دختر: آخ جیگرم خوبی؟ فدات شم! الهی بمیرم! چی شدی تو یهو؟ وااااااااااای…

یک رهگذر: دخترم خوبی؟ فشارت افتاده؟ میخوای برسونمت دکتری جایی؟

یک پسر جوان رهگذر: ای وای خانوم حالتون خوبه؟ دستتونو بدین به من!

من ماشینم همینجا پارکه یه لحظه وایسین،با این وضع که دیگه نمیتونین پیاده برین!!

 

چند دقیقه آزادی یواشکی برای اعتراض به حجاب اجباری!+عکس

اخیرا در صفحه ای در فیس بوک با عنوان "آزادی یواشکی زنان در ایران" طراحی شده است که هدفی جز ترویج بی حجابی و بدحجابی را در جامعه اسلامی ندارد. بدون شک رواج بدحجابی فرهنگ اسلامی را هدف قرار داده است. شاید توطئه گران خارجی و برخی از افراد داخلی از رواج چنین پیده شومی روی خوش نشان دهند.

به گزارش مجله زندگی شیک به نقل از دیلی خبر اما بر همه افراد جامعه و مخصوصا نهادهای متولی واجب است خون هزاران شهید انقلاب را ارج نهاده و به پاسداشت خون شهدای امربه معروف و نهی از منکر جلو بدحجابان و بی حجابان گرفته شود. اگر روزی قانونی تصویب شد و حجاب در جامعه پایه ریزی شد همه بر اساس آرای 98 درصدی مردم عزیزمان بود. بر کسی پوشیده نیست که توسعه بدحجابی شایسته جامعه اسلامی نیست و اگر خدای نکرده با سهل انگاری مسولین و متولیان امر این پدیده شوم گسترش یابد نوعی واپسگرایی به دوران قبل از انقلاب خواهد شد که آثار مخرب آن هدفی را جز ترویج بی بندوباری در پی نخواهد داشت.

دین اسلام خود نمونه کامل و بدون عیب است.اگر عیبی در جامعه پیدا می گردد مقصران اصلی ان خود ما هستیم. حجاب به زن آرامش،عزت،و بزرگواری می بخشد و بدحجابی چیزی جز پستی و ذلت را نخواهد داشت. حال اینکه برخی از سایتهای خبری من جمله دویچه وله آلمان بر طبل بی حجابی در داخل ایران می کویند و به نوعی در صدد ترویج بدحجابی و بی حجابی در داخل ایران است. حال اینکه عده قلیلی از کاربران با پیوستن به چنین صفحات مجازی برای اندکی به قول خودشان یواشکی حجاب بر می دارند در حقیقت شخصیت گرانبهای خود را دارند به قیمت ناچیز به افرادی می فروشند که کمترین چیز از اسلام نفهمیده اند.

منبع:مجله زندگی شیک

ﭘﺴﺮﺍ ﻓﻘﻂ 3 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻦ ... ؟ ! . . . ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﻭﻝ : ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻑ ﻧﯿﮕﺎﺵ ﮐﻦ ...ﻋﺠﺐ ﺩﺍﻓﯿﻪ ﻻﻣﺼﺐ !... ... ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺩﻭﻡ : ﺻﺪﺍﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﺰﻩ ﺳﺖ ﺑﯽ ﺷﺮﻑ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺳﻮﻡ : ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪﻡ |: ﺣﺎﻻ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ 1 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻦ !... . . . ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻑ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ !!!

 

در تماس تلفنی با لره :

الو... غلام

_ بدو که زنت داره زایمان میکنه و میخواد بچه بیاره

_ باشه باشه الآن خودمو میرسونممن

سپس گوشی رو قطع کرد و شروع کرد به دویدن دوید دوید دوید دوید دوید

یه لحظه ایستاد و با خودش گفت:

الآن که موقع زایمانش نیست

اشکال نداره میرم می بینم

دوید دوید دوید دوید دوید دوید

دوباره ایستاد و باخودش گفت:

زن من که اصلا حامله نبود

اشکال نداره میرم می بینم قضیه چیه؟

دوید دوید دوید دوید دوید دوید

باز هم ایستاد و باخودش گفت:

من که اصلا ازدواج نکردم زن ندارم

اشکال نداره میرم ببینم قضیه چیه؟

دوید دوید دوید دوید دوید دوید

یه بار دیگه ایستاد و باخودش گفت:

اصلا من که غلام نیستم...!

بیشتر بخوانید . . .